Välkommen!

Vi på Vällingby Tandvårdscenter erbjuder allmäntandvård för barn och vuxna. Vår målsättning är givetvis att du inte ska behöva träffa oss så ofta. Därför jobbar vi med förebyggande tandvård som anpassas efter dina behov.

Vi utför även omfattande bättre habiliteringar och implantatkirurgi och protetik, det vill säga att vi ersätter förlorade tänder med traditionella kronor, broar, proteser samt implantatbehandlingar. Vi arbetar enbart med etablerade och väldokumenterade metoder och samarbetar med lokala tandtekniker.

Kliniken är anslutna till Sveriges tandläkarförbund, Privattandläkarna, samt givetvis till Försäkringskassan. Kliniken är helt digitaliserad, dvs röntgen, foton och journaler lagras digitalt. Detta medför många viktiga fördelar. Dels gör den nya digitala röntgentekniken att du som patient utsätts för betydligt mindre strålning än tidigare. Röntgenbilder och vanliga bilder visas direkt på en dataskärm. Detta underlättar dialogen mellan patient och tandläkare vid genomgång av behandlingar och resultat. En annan stor fördel är att tekniken inte kräver några kemikalier, vilket är bra för miljön.